طراحي و برنامه‌ريزي

حجم فایل : 400.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 116
طراحي و برنامه‌ريزي
پژوهش علمي از آغاز تا انجام الف) طرح مباحث كلي و بنيادين ب) مراحل تحقيق از آغاز تا انجام طرح مباحث كلي و بنيادين

تحقيق اهميت و اهداف روش تحقيق 1- نقش پر اهميت روش تحقيق در حل مشكلات و معضلات زندگي انسان‌ها و نيز رشته‌ها

و حوزه‌هاي مختلف تخصصي علوم. 2- نقش روش تحقيق در گسترش روزافزون و تراكم نظام‌مند اطلاعات و دانش بشري. 3- در پرتو روش تحقيق، شناخت‌هاي عاميانه و سطحي يا حسي آدميان به شناخت علمي

تبديل مي‌شود و بينش‌هاي عالمانه جانشين نگاه عاميانه مي‌گردد. 4- موجب پويايي ذهن و خلاقيت تفكر مي‌گردد و تفكر همگرا را به سوي تفكر واگرا

هدايت مي‌كند. 5- كسب مهارت لازم براي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي. 6- كسب مهارت لازم براي تهيه پايان‌نامه‌هاي تحصيلي و تحقيقات دانشگاهي. ديدگاه‌هاي شناختي ديدگاه تجربه‌گرايي و پوزيتيويسم ديدگاه عقل‌گرايي ديدگاه استنباطي ديدگاه ساختاري اين ديدگاه شامل دو رويكرد به شرح ذيل است:

1- نظريه لاكاتوش درباره برنامه‌هاي پژوهشي، وي نظريه‌ها را مجموعه‌هاي ساختاري مي‌داند.

2- نظريه توماس كوهن درباره پارادايم‌ها و انقلاب‌هاي علمي ديدگاه هرمنوتيك انواع شناخت الف) شناخت سطحي ب) شناخت علمي معاني علم در متون فارسي 1- علم گاه به معناي دانستن و در مقابل جهل و ندانسته‌هاي بشري به كار

برده مي‌شود.

2- گاهي علم به معناي اعتقادات جزمي و قطعي در مقابل اطلاعات مبتني بر

شك و ظن استفاده مي‌شود.

3- گاهي علم به مجموعه مسايلي كه داراي موضوعي علم باشد و حول

محور واحدي دور بزند تعبير مي‌شود مثلاً علم پزشكي حول محور سلامت

علم روان‌شناسي حول محور روان، جامعه‌شناسي حول محور جامعه، به اين

معنا فلسفه هم جزء علم محسوب مي‌شود زيرا داراي موضوع عام است و

حول محور وجود مي‌چرخد.

4- معني ديگر علم، عبارت است از مجموعه‌ي مسايلي كه با روش تجربي

قابل اثبات است (در اين معني علم شامل فلسفه نمي‌شود) لذا علم را

«مجموعه‌ي دانستني‌هاي قابل اثبات» مي‌دانند. تعاريف متعدد علم 1- علم عبارت است از تراكم سيستماتيك اطلاعات.

2- علم عبارت است از دانستني‌هاي قابل اثبات (در همه جا و به وسيله‌ي هر كس).

3- علم عبارت است از آن چيزي كه هست نه آن چيزي كه بايد باشد.(اخلاق)

بحث مي‌كند.

4- علم معرفتي است منظم كه با روش‌هاي معين به دست مي‌آيد و قوانين و

روابط پايدار واقعيت‌ها را بيان مي‌كند. ملاحظه نموديم كه از علم تعاريف متعددي ارايه شده است شايد بتوان همه‌ي اين

تعاريف را در دو مقوله طبقه‌بندي نمود:

خرید آنلاین