پاورپوینت دگرسانی کمرسنگ و باطله

پاورپوینت دگرسانی کمرسنگ و باطله

پاورپوینت دگرسانی کمرسنگ و باطله

ضخامت هاله ها متفاوت و تغییر رنگ در بعضی از آنها شدید و از نظر بافت و ساخت مشخص مثل معدن ماتسوا و بعضی نامشخص مثل کانسار دره می سی سی پی

 

37 اسلاید


خرید آنلاین